Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Υπηρεσία πλυσίματος χαλιών

Κάθε ρίπος μπορεί να αφαιρεθεί με τα χημικά της Karcher.

Επιστροφή Επικοινωνία