Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Οφιαπώθηση

Φίδια παγκοσμίως υπάρχουν σε μεγάλο
αριθμό ειδών. Το μέγεθος του ποικίλει από 10 εκατοστά έως και 7 μέτρα! Ως
γνωστόν κάποια
 φίδια είναι δηλητηριώδης με την πλειοψηφία
των φιδιών που έχουν δηλητήριο να ζουν εκτός Ελλάδας.Η όραση και η ακοή τους είναι
ελλιπή, σε αντίθεση με την εξαιρετική τους όσφρηση που τα βοηθάει στο να
οσφραίνονται και να αντιλαμβάνονται τα θηράματα τους αλλά και τους θηρευτές
τους. Ωστόσο, κάποια είδη έχουν αναπτύξει την θερμική όραση, σχηματίζοντας το
θερμικό περίγραμμα του στόχου.Τα δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα είναι η Οχιά (Vipera
Ammodytes) και ο Αστρίτης (Vipera Berus). Η οχιά (ή έχιδνα) μπορεί με το
δάγκωμα της να προκαλέσει τον θάνατο καθώς από το δηλητήριο της επέρχεται πτώση
της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο δεν θεωρείται επιθετική εκτός εάν πατηθεί ή
πιαστεί ή απειληθεί άμεσα. Ο αστρίτης επίσης δεν θεωρείται επιθετικός και το
δάγκωμα του είναι οδυνηρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο.Ακόμη, στην Ελλάδα συναντάμε και άλλα φίδια όπως:Σαΐτα – Platyceps Najadum. Χωρίς δηλητήριο. Επιτίθεται
από μεγάλες αποστάσεις καθώς τινάζεται.

Δενδρογαλιά – Hierophis Gemonensis. Χωρίς δηλητήριο,
ωστόσο επιτίθεται στον άνθρωπο

Αγιόφιδο ή Γατόφιδο – Telescopus Fallax. Το δηλητήριο
του δεν προκαλεί συμπτώματα στον άνθρωπο

Σαπίτης – Malpolon Monspessulanus. Δηλητηριώδες με
ασθενές δηλητήριο. Αμύνεται εάν απειληθεί.Η αντιμετώπιση των φιδιών
με την χρήση φαρμάκων έχει απαγορευτεί και η αντιμετώπισή τους γίνεται πλέον με
απωθητικά. Έτσι αντί για φιδοκτονία πραγματοποιείται οφιοαπώθηση.

Επιστροφή Επικοινωνία