Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Fumigation

Αρκετά είδη πουλιών είναι
προσαρμοσμένα στο αστικό περιβάλλον και δημιουργούν προβλήματα
που αφορούν
στην αισθητική, τις συνθήκες υγιεινής και την ασφάλειαΠολλές φορές αποτελούν σημαντικό
παράγοντα όχλησης και με τα περιττώματά τους προκαλούν διαβρώσεις σε παλιά
οικοδομικά υλικά, ενώ μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο σοβαρές ασθένειες.Συγκεκριμένα τα πτηνά είναι υπεύθυνα
για τη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών στον άνθρωπο και την
εκδήλωση σοβαρών νοσημάτων, όπως:  •  Αλλεργίες
  •  Άσθμα
  •  Ευλογιά
  • Σαλμονέλα
  • Φυματίωση
  • Τοξοπλάσμωση
  •  Ιστοπλασμάτωση
  •  Ψευδοφυματίωση κ.ά.

Εκτός των ανωτέρω, ένα
άλλο σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από την παρουσία των
περιστεριών και των άλλων πτηνών, είναι, ότι διασπείρουν στα κτίρια που
κάθονται ή κάνουν τις φωλιές τους πλήθος αιμομυζητικών εκτοπαρασίτων όπως Κοριούς, Τσιμπούρια, Ψύλλους, Ψείρες.

Επιστροφή Επικοινωνία