Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Υγειονομική κάλυψη HACCP-ISO

Στα πλαίσια της νομοθετικά τεκμηριωμένης υποχρέωσης του ιδιωτικού τομέα παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας, διαμονής, διάθεσης, αποθήκευσης και πώλησης τροφίμων απαιτείται η συνεχής και συστηματική λήψη μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή όλων των πιθανών κινδύνων που μπορούν μέσω της κατανάλωσης τροφίμων να προκαλέσουν νόσο ή βλάβη. Η εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων όπως και το ISO 22000 και η συμμόρφωση με τις αρχές HACCP είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις αλυσίδες χειρισμού τροφίμων.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Το HACCP είναι μια συστηματική μέθοδος που καλύπτει όλους τους τομείς της ασφάλειας τροφίμων από την α΄ύλη ως την τελική διάθεσή τους στο καταναλωτή.

• Με τη χρήση του HACCP η επιχείρηση κινείται προς την προληπτική διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος

• Η εφαρμογή του ΗΑCCP δίνει τη δυνατότητα του εντοπισμού όλων των υπαρχόντων αναγνωρίσιμων κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορούν να προβληθούν

• Η εφαρμογή του HACCP μειώνει τις απώλειες

• Με την εφαρμογή του HACCP δίνεται η «οφειλόμενη επιμέλεια» σε όλα τα στάδια παραγωγής τροφίμου.

Επιστροφή Επικοινωνία