Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Μυοκτονία

Έχουμε 3 είδη:1. Το μικρό οικιακό ποντίκι (house mouse).
Ευρίσκεται κυρίως σε κλειστούς χώρους, σπίτια, υπόγεια, αποθήκες.

2. Τον καφέ αρουραίο (brown rat), ο
οποίος καλείται ο αρουραίος των υπονόμων.

3. Τον μαύρο αρουραίο (black rat), ο οποίος
βρίσκεται στα πλοία και στις οροφές.


Τρώνε κάθε είδους τροφής και προκειμένου να φτάσουν σε αυτές προξενούν μεγάλες
καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων αλλά και στις συσκευασίες των
τροφίμων. Επειδή τα δυο μπροστινά δόντια τους στην εσωτερική τους πλευρά
μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, για αυτό συνέχεια πρέπει να τροχίζουν τα δόντια τους τρωκτικά. Η
ιδιομορφία αυτή τα αναγκάζει να καταστρέφουν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος
και από βραχυκυκλώματα να προξενούνται φωτιές και να χάνονται περιουσίες.


Εκτός των υλικών καταστροφών μεταφέρουν και μικρόβια σοβαρών ασθενειών. Η καλύτερη
προληπτική καταπολέμηση τους είναι η καθαριότητα και η μόνωση των χώρων.


Η κατασταλτική καταπολέμηση τους είναι πολύ επίπονη και πρέπει να γίνεται άμεσα
και σωστά, διότι αναπαράγονται 6-8 φορές ετησίως. 

Επιστροφή Επικοινωνία