Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Μελέτη προγραμμάτων απολύμανσης

Η εταιρεία μας μεταφέρει εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων Διαχείρισης Υγιεινής υπηρετώντας με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα το δύσκολο αυτό έργο σε ιδιαίτερα απαιτητικούς χώρους όπως βιομηχανίες τροφίμων, χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχειακούς χώρους, νοσοκομεία καθώς και χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ

Επιστροφή Επικοινωνία