Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Απολυμάνσεις

Με
τον όρο
 απολύμανση ουσιαστικά αναφερόμαστε στον θάνατο
των μικροβίων. Ως μικρόβια χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οργανισμοί που είναι
αόρατοι με γυμνό μάτι και ορατοί μόνο με μικροσκόπιο. Τα μικρόβια στα οποία
αναφερόμαστε κυρίως είναι οι
 Ιοί, οι Μύκητες και τα Βακτήρια και βρίσκονται παντού, στον αέρα, στο
έδαφος, στο νερό, στις επιφάνειες. Έτσι, με τις
 απολυμάνσεις προσπαθούμε να εξαλείψουμε τα παθογόνα
μικρόβια
, δηλαδή τα μικρόβια αυτά που μπορούν να προκαλέσουν
ασθένειες στον άνθρωπο.Τα
παθογόνα μικρόβια μπορούν να παρουσιάσουν νοσήματα όπως ιούς της γρίπης,
AIDS
καθώς και των βακτηρίων όπως σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος, φυματίωση,
λεπτοσπείρωση, μυκητιάσεις κ.α.

Επιστροφή Επικοινωνία