Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Καθαρισμοί υφασμάτινων επιφανειών

 • Μηχανές extraction για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών
  (σαλονιών, στρωμάτων, μοκετών)
 • Δίσκοι κατάλληλοι για τον καθαρισμό μοκετών,
  χαλιών με χρήση περιστροφικής μηχανής.
 • Ποικιλία εργαλείων για επαγγελματίες καθαρισμού
  μοκετών, χαλιών.
 • Χημικά καθαριστικά πλύσεως χαλιών, μοκετών,
  σαλονιών

Επιστροφή Επικοινωνία