Καθαρισμοί
Απολυμάνσεις
Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Καθαρισμός με ξηρό πάγο

Η BKclean μέσα από τη
πολύχρονη συνεργασία με την
Karcher
μπορεί  σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις να δώσει λύσεις και σε καθαρισμό με ξηρό πάγο. Τι είναι ο ξηρός
όμως πάγος;Διοξείδιο
του άνθρακα παγωμένο (-79ο
C ) που εκτοξεύεται στην επιφάνεια που  Χρησιμοποιείται
κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, Διυλιστήρια, Τυποποίηση-συσκευασία, σε βιομηχανίες καλλυντικών καθώς και σε διάφορα άλλα πεδία εφαρμογής.

Επιστροφή Επικοινωνία